Obračun PDV-a na inozemne račune

Svi računi, bez obzira jesu li iz Hrvatske ili ne, moraju se evidentirati na PDV obrascu. Postoje dvije vrste takvih računa. Računi koji su iz EU i koji su van EU.

Računi koji su van EU, dokazuju da si kupila usluga van EU i to su najčešće za internet reklamu i sl. Takvi računi se evidentiraju kao „usluge bez sjedišta u EU“. Znači na njih se ne plaća PDV, ako si u PDV sustavu. Ako nisi u PDV sustavu, na sve takve račune, platit ćeš PDV 25%.

Računi koji su van EU a kupila si robu, prošli su carinu, i naplaćena je carina. Na toj carinskoj deklaraciji piše koliki je PDV obračunat. Ako nisi predala zahtjev na poreznu, da ne plaćaš taj PDV, moraš ga platiti, da bi dobila robu. Ako si predala zahtjev na poreznu, dovoljno se samo evidentirati ga na obrascu, kao „uvoz robe“. PDV koji si platila, evidentira se na obračunu PDVa, i računa se kao plaćen, te umanjuje obavezu plaćanja, ili stvara pretplatu PDVa. Treba li tražiti taj PDV ili ne ovisi o djelatnosti i iznosu PDVa. Mali iznosi, koji su samo ovaj mjesec pretplata se ne traže, nego se prenose u sljedeći mjesec. Ako je iznos jako veliki, i neće se iskoristiti nekoliko mjeseci, može se tražiti kao povrat od države.

Ako dobivaš račune iz EU, svakako prije nego počneš raditi s njima, moraš ući u VIES bazu. To se radi s P-PDV obrascem, preko aplikacije porezne uprave.

Ako si u normalnom PDV sustavu, nisi automatski u EU PDV sustavu.

Ako nisi u normalnom PDV sustavu, možeš biti samo u EU PDV sustavu.

Ako si u EU PDV sustavu, svi dobavljači iz EU izdavat će ti račune bez PDVa. Ako ne uđeš u taj sustav, obračunat će ti svoj PDV i platit ćeš ga njihovoj državi. To nije protuzakonito, ali je gubitak novca i često se dogodi da dobavljači izdaju račune bez PDVa iako nisi u EU PDVu. To su velika društva kao Google i slično. Oni ništa ne kontroliraju, samo izdaju račun i napišu da si ti odgovorna za plaćanje. Tada svakako moraš hitno ući u EU PDV sustav.

Svi EU računi, evidentiraju se u PDV obrascu, u redu „uvoz dobara iz EU“ ili u red „usluge iz EU“ i samo se evidentira. Uz njih isto ide popis računa koji se predaje na poreznu. Uz popis računa URA EU, ide PDV-S obrazac, koji se predaje uz PDV. Knjigovđa preko PDV-S obrasca prijavljujemo račun u VIES bazu, a dobavljač isto prijavljuje isti račun kod sebe, i porezna ima kontrolu da si prijavila račun i ne prodaješ robu na crno.

Terezija Grubišić je mlada poduzetnica koja se bavi poduzetništvom već 10 godina u knjigovodstvenim vodama. U svoju tvrtku uvodi inovacije i modernu tehnologiju te na taj način doprinosi razvoju poslovanja.