Redovan otkaz ugovora o radu, događa se kad prestane potreba za radnikom zbog gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razlog i to je poslovno uvjetovani otkaz. Ovaj poslovno uvjetovani otkaz znači da poslodavac ne smije 6 mjeseci na istim poslovima zaposliti drugog radnika. Ukoliko mu se ipak ukaže potreba za radnikom, prvo je dužan obavijestiti radnika koji je bio na tom radnom mjestu i ako radnik kaže da se neće vratiti na posao poslodavac smije tražiti novog radnika.

Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu je ako radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz bilo kojeg razloga. Radnik nije dužan poslodavcu navesti svoje razloge zbog kojeg daje otkaz.

Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika je ako radnik krši obveze iz radnog odnosa (recimo dolazi pijan na posao). Prije nego poslodavac odjavi radnika na mirovinskom dužan je radnika upozoriti pismenim putem.

Otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu, daje se ako radnik nije zadovoljio u probnom radu. Kod ovog otkaza poslodavac mora paziti da se radnik pismenim putem ne žali na otkaz jer ima mali rok da odgovori na žalbu.

Odluka o otkazu mora biti u pisanom obliku, mora se obrazložiti otkaz i mora se dostaviti zaposleniku.

Otkazni rok počinje teći danom dostave otkaza ugovora o radu. Otkazni rok ne teče za vrijeme korištenja rodiljnog dopusta, bolovanja, rada s pola radnog vremena zbog djeteta s teškoćama u razvoju i sl.

Otkazni rok je dva tjedna ako radnik radi manje od jedne godine. Otkazni rok je mjesec dana ako radnik radi duže od jedne godine. Otkazni rok je jedan mjesec i dva tjedna, ako radnik radi dvije godine, dva mjeseca ako radi pet godina, dva mjeseca i dva tjedna ako radi deset godina te tri mjeseca ako radi duže od 12 godina.

Otkaz osobno uvjetovan skrivljen ponašanjem radnika, utvrđuje se u dužini polovice otkaznih rokova navedenih ranije.

Radnik kojem poslodavac otkazuje nakon dvije godine neprekidnog rada, osim ako se otkazuje zbog razloga uvjetovanih ponašanjem radnika, ima pravo na otpremninu u iznosu jedne trećine prosječne mjesečne plaće koju je radnik ostvario u tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.

Terezija Grubišić je mlada poduzetnica koja se bavi poduzetništvom već 10 godina u knjigovodstvenim vodama. U svoju tvrtku uvodi inovacije i modernu tehnologiju te na taj način doprinosi razvoju poslovanja.