Vlastiti auto ili leasing

Često se postavlja pitanje, je li isplativije svoj auto koristiti za poslovne svrhe ili kupiti auto na leasing. Ako svoj auto koristiš za društvo, moraš voditi evidenciju potrošnje kilometara. U excelu ili negdje, piše se od kud ideš, gdje si bila, i koliko je to ukupno kilometara napravljeno. To se vodi svaki dan, i svaki dan se zbrajaju kilometri. Na kraju mjeseca, zbroje se svi kilometri, pomnože s 2 kn i dobije se iznos. Recimo za 1000 km x 2 kn je 2000,00 kn. Tih 2000,00 kn, možete si isplatiti u gotovini ili na račun, ali moraš to javiti knjigovodstvu, da preko JOPPD obrasca, to prijavi na poreznu. To je prijavljuje do 15. za protekli mjesec. Tih 2000,00 kn je čisti trošak društva i ušteda poreza 200,00 kn. U ovom slučaju, ne možeš si priznati niti račune za benzin, niti registraciju i sl.

Ako se odlučiš za leasing, kod osobnog automobila, trošak rate je samo 50% a na drugih 50% plaća se porez na dobit koji je trenutno 10%.

Na primjer da je rata za auto 2500.00 kn. Prvo se obračunava PDV koji je 500,00 ali priznaje se samo 250,00 kn. Od rate ostaje 1000,00 kn i na taj iznos plača se porez 100,00 kn dok je 1000,00 kn trošak društva. Na to se dodaju svi računi za auto (benzin, registracija, popravci) te se i oni obračunavaju na isti način, po 50% PDVa i 50% troškova. Ukupno ušteda 250,00 kn PDVa i 100,00 kn poreza na dobit.

U drugom slučaju, gdje sam objasnila leasing, ispada da je na istu ratu, veća ušteda i to bi bilo dobro da nema daljnjih obaveza.

Za svaki auto na leasing, moraš voditi evidenciju svakog kilometra. Svaki kilometar mora se slagati s kilometar satom u autu. Ako se auto koristi za privatne potrebe, izračuna se koliko je to kilometara bilo, puta 2,00 kn i na to se plaćaju doprinosi koji su cca 50%. Recimo da si za svoje potrebe koristila auto 500 km puta 2,00 kn je 1000,00 kn i od toga cca 1000,00 kn još daš državi. Jedino je rješenje manje koristiti auto za vlastite potrebe.

Može se i ne voditi utrošak kilometara i to na način da se na 20% rate plaćaju doprinosi. U našem slučaju 2500,00 kn puta 20% je 500,00 kn i na tih 500,00 kn se plaćaju doprinosi cca 500,00 kn. Doprinosi se obračunavaju uz plaću svaki mjesec.

Najveći problem je prilikom prodaje osobnog vozila. Tada se na cijenu vozila, mora obračunati PDV i platiti državi. Cijena vozila mora biti realna, jer porezna uprava priznaje samo cijene sa HAKove stranice ili s Njuškala. 

Terezija Grubišić je mlada poduzetnica koja se bavi poduzetništvom već 10 godina u knjigovodstvenim vodama. U svoju tvrtku uvodi inovacije i modernu tehnologiju te na taj način doprinosi razvoju poslovanja.